Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rehabilitacja zawodowa

Zadania: 
 1. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 2. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego.
 3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
 4. Zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosowanie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności:
  a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy
  c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawnościa także rozpoznania przez służby medycyny pracy wymienionych wyżej potrzeb.
 5. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 6. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
 7. Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
 8. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę.
 
ZADANIA TE REALIZUJE:
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. KOLEJOWA 2
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 61 44 51 500

Zegar

Imieniny