Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołana została przez Starostę Nowotomyskiego dnia 9 lipca 2020 roku na 4 letnią kadencję.

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 1. Emilia Jarczyńska – Członek Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Nowym Tomyślu
 2. Iwona Maziec – Członek Zarządu  Stowarzyszenia Kochamy
 3. Wiesława Stefańczyk – Członek Stowarzyszenia Rodzinka
 4. Zenon Matuszczak – Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu
 5. Bartosz Gołek – Prezes Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

 

Prezydium Rady:

 1. Emilia Jarczyńska – Przewodnicząca
 2. Zenon Matuszczak – Wiceprzewodniczący
 3. Wiesława Stefańczyk – Sekretarz

 

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

            - integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

            - realizacji praw osób niepełnosprawnych.

 1. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 1. Ocena realizacji programów.
 1. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Adres do korespondencji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 30

64-300 Nowy Tomyśl

Zegar

Imieniny