Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zlecanie zadań zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane ze środków Funduszu na zlecenie samorządu powiatowego. Do zlecanie zadań, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin przyjmowania wniosków:

Określony corocznie w uchwale Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

 

Dokumenty do pobrania

Zegar

Imieniny