Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

W ramach likwidacji barier architektonicznych można starać się o dofinansowanie do przystosowania łazienki/mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, m.in. zakupu i montażu platformy/windy, wykonania podjazdu, likwidację wanny i montaż niecki prysznicowej itp.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie jest objęte okresem karencji.

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się można starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego przekazywanie i odbieranie informacji, m.in. klawiatury specjalistyczne, urządzenia zastępujące mysz komputerową, urządzenia do sterowania wzrokiem, ekrany dotykowe, przyciski i interfejsy, komunikatory i syntezatory itp.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje co 3 lata.

W ramach likwidacji barier technicznych można starać się o dofinansowanie m.in. zakupu krzesła toaletowego, zakupu uchwytów, poręczy, zakupu łóżka ortopedycznego itp.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych przysługuje co 3 lata.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi do 95% całkowitej wartości zadania.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

 

Wniosek do pobrania

Zegar

Imieniny