Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 30, Nowy Tomyśl 64-300

 

Strona główna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 61 4426700, e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami prawa w zakresie ich archiwizacji oraz instrukcją kancelaryjną.
 6. Administrator informuje, iż w związku z organizowaniem przez Administratora okolicznościowych spotkań, narad, konsultacji, imprez masowych, jubileuszy, zawodów sportowych itp. przetwarzane są dane osobowe oraz wizerunek uczestników.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się ich przetwarzanie, RODO, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego czy dotyczących archiwizacji.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest dobrowolne oraz warunkiem prowadzenia sprawy.
 10. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 13501
Utworzono dnia: 05.07.2018

Historia publikacji

 • 24.04.2020 10:22, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 24.04.2020 10:20, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 24.04.2020 10:20, Administrator
  Edycja strony: Strona główna