Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu rozpoczęło swą działalność dnia 11 stycznia 1999 r. powołane Uchwałą Rady Powiatu.
 
Zadania realizowane przez PCPR regulują w szczególności:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Złota księga dobrych praktyk

Złota księga dobrych praktyk

Certyfikaty, odznaczenia

Certyfikaty, odznaczenia

Zegar

Imieniny