Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową "Partner"

Jednym z zadań na szczeblu powiatu jest realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską (kobieta i mężczyzna) w oparciu o Program Korekcyjno-Edukacyjny „Partner”.

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej PARTNER adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn nie radzących sobie z emocjami.

Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwo z art. 207 § 1 Kodeksu Karnego (lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), ale również korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Kandydaci do udziału w Programie muszą być zdrowi psychicznie, zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających oraz osoby, które ukończyły lub są w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Program realizowany jest w małych grupach warsztatowych 8-10 osób. Obejmuje dwie sesje indywidualne i 60 godzin spotkań grupowych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. programie mogą zgłaszać się do tut. instytucji w celu wypełnienia stosownej deklaracji.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej

ul. Poznańska 30

64-300 Nowy Tomyśl

tel. 61 44 26 776 lub  61 44 26 769

pokój nr 9

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny