Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd

                                                 

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym i umiarkowanym topniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zegar

Imieniny