Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, którego celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, m.in. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

Wpływ na wysokość dofinansowania ma stopień niepełnosprawności oraz dochody (w przypadku przekroczenie kryterium dochodowego kwota dofinansowania zostaje pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony).

Przy wyborze organizatora turnusu oraz ośrodka, w którym turnus ten się odbędzie należy mieć na uwadze, że muszą oni posiadać uprawnienia do organizowania/przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami osoby ubiegającej się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 

Wniosek do pobrania

Zegar

Imieniny