Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rusza nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

Utworzono dnia 01.03.2024

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że od 1 marca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu  „Aktywny samorząd”
Moduł I i Moduł II

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej, tj. pomoc w: 

 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskaniu prawa jazdy, skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, tj. pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, słuchu lub wzroku,
 • dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, tj. pomoc w:

 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Szczegółowe informację dotyczące warunków uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II dostępne są na stronie: 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/

Termin przyjmowania wniosków: od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresatami Modułu II są osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki lub orzeczenia równoważne), pobierające naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • od 1 do 31 marca 2024 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024,
 • od 1 września do 10 października 2024 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025

Informujemy, że nabory wniosków złożonych w ramach Modułu I i Modułu II prowadzone są wyłączanie  drogą elektroniczną za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

System SOW umożliwia osobom z niepełnosprawnością  aplikowanie o środki PFRON bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.

W Systemie SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Systemu SOW, które dostępne są pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/ 

Logowanie do systemu:

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 307

W tym miesiącu: 941

W poprzednim miesiącu: 1152

Wszystkich: 60476