Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Utworzono dnia 29.07.2022

Dnia 29 lipca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie posiedzenia odbyły się wybory przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium Rady. W głosowaniu jawnym na okres jednego roku przewodniczącą PSRdsON została pani Emilia Jarczyńska, wiceprzewodniczącym - pan Zenon Matuszczak natomiast sekretarzem - pani Wiesława Stefańczyk.

Na spotkaniu pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu omówił wydatkowanie środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przedstawiono także realizowane przez tut. Centrum programy celowe Funduszu m.in. „Aktywny samorząd”, „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” oraz zreferowano sprawozdanie z Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2016-2026.

Powiatowe Społeczne Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są organami
opiniodawczo-doradczymi. Do zakresu działania powiatowych rad należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
  1. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Ocena realizacji programów.
  3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 11

W poprzednim tygodniu: 204

W tym miesiącu: 421

W poprzednim miesiącu: 764

Wszystkich: 36872