Rehabilitacja społeczna

Szczegóły informacji

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Dofinansowanie przysługuje:
  • na likwidację barier architektonicznych - osobom niepełnosprawnym (z aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub ustalonym stopniu niepełnosprawności), które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
  • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osobom niepełnosprawnym (z aktualnym orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub ustalonym stopniu niepełnosprawności), jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
Dokumenty:
  • wniosek,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • faktura proforma (likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się),
  • rysunek z wymiarami przed i po przystosowaniu wraz z kosztorysem  (likwidacja barier architektonicznych),
  • odpis z księgi wieczystej aktualny (ważność 3 m-ce od wystawienia) i/lub zgoda właściciela budynku (likwidacja barier architektonicznych),
  • inne.
 Wnioski przyjmowane są przez cały rok.
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i zawarciem umowy!!!
 
Likwidacja barier zależy od rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb i podlega weryfikacji przez odpowiednie służby techniczne, np. nadzór budowlany
 

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze