Strona główna

Jesteś w dziale: Strona główna

Lista informacji

DZIAŁALNOŚĆ PCPR

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
tel. + 48 61 44 26 773
fax. + 48 61 44 26 773
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu rozpoczęło swą działalność dnia 11 stycznia 1999r. powołane Uchwałą Rady Powiatu.
 
Zadania realizowane przez PCPR reguluje:
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.
  • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25 czerwca 1997 r.
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

Menu pomocnicze

05:17:22
Wtorek, 21.11.2017