Strona główna

Jesteś w dziale: Strona główna

Lista informacji

DZIAŁALNOŚĆ PCPR

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
tel. + 48 61 44 26 770
fax. + 48 61 44 26 773
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu rozpoczęło swą działalność dnia 11 stycznia 1999r powołane Uchwałą Rady Powiatu.
 
Zadania realizowane przez PCPR reguluje:
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.)
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2016r. poz. 2016 ze zm.)
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r (Dz. U. z 2010r Nr 33, poz. 178 ze zm.)
  • Ustawa o cudzoziemcach z dnia 25 czerwca 1997r (Dz. U. z 2011r Nr 264, poz. 1573 ze zm.)
  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Menu pomocnicze

02:22:40
Piątek, 31.03.2017