Rehabilitacja społeczna

Szczegóły informacji

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym:
  • dorosłym - z aktualnym orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub ustalonym stopniu niepełnosprawności
  • dzieciom - z aktualną ustaloną niepełnosprawnością lub z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym
Dokumenty:
  • wniosek
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • faktura VAT oryginał wraz z kserokopią,
  • kopia zlecenia na zaopatrzenie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę,
  • kopia karty zaopatrzenia comiesięcznego (dotyczy: pieluchomajtek/wkładek urologicznych, cewników, worków do zbiórki moczu)
Wnioski przyjmowane są przez cały rok.
 
Jednocześnie informujemy, że w 2017 r. refundacji mogą podlegać wyroby medyczne wydane w roku bieżącym lub przyznane na dany rok kalendarzowy niezależnie od daty ich wydania.  
 
O przyznaniu dofinansowania decyduje:
  • zakupiony sprzęt lub przedmiot ortopedyczny zrefundowany częściowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • wysokość dochodu przypadająca na 1 członka rodziny,
  • ilość przyznanych środków na realizację zadania
 
 
 
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze