Aktywny samorząd

Szczegóły informacji

Moduł I,Obszar C, Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 16-08-2012

OBSZAR C – Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresat programu:

-        osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub dziecko i posiada:

§ znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

§ jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

-        którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

-        którym nie zakończył się okres gwarancji posiadanego sprzętu

Dofinansowanie:

-        nie więcej niż 2.000zł.

-        możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Wkład własny wnioskodawcy:

-        nie wymagany.

 

W ramach obszaru C Zadanie 2 udzielane jest dofinansowanie m.in.:

-        zakupu dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i akumulatorów do posiadanego wózka,

-        jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

 

Do pobrania:

-wniosek osoba pełnoletnia  lub wniosek podopieczny/dziecko

-wkładka do wniosku

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

-oświadczenie o dochodach netto

-materiał informacyjny

Menu pomocnicze

11:17:53
Wtorek, 27.01.2015