Aktywny samorząd

Szczegóły informacji

Moduł I,Obszar C, Zadanie 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2016 roku

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 16-08-2012

 

MODUŁ I - Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

  Adresat programu:

  1. osoba niepełnosprawna która posiada:
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

  1. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

 Częstotliwość udzielania pomocy:

1. pomoc może być udzialan po zakończeniu okresu gwarancji.

Dofinansowanie:

  • nie więcej niż 2.000 zł

 

Wkład własny wnioskodawcy:

  • nie wymagany

 

Termin składania wniosków od 1 marca do 30 sierpnia 2016r.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

Do pobrania:

-wniosek wraz z załącznikami 

-wniosek podopieczny wraz z załącznikami

Menu pomocnicze

06:16:47
Wtorek, 21.02.2017