Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Moduł I - obszar D

Moduł I Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna która posiada:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- jest aktywna zawodowo,
- pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
•    którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu.

 

Dofinansowanie:
•    330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.


Wkład własny wnioskodawcy:
•    15% ceny brutto zakupu/usługi (opłaty za żłobek lub przedszkole albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 

Poprzez aktywność zawodową należy rozumieć:
•    zatrudnienie, lub
•    rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
•    rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny