Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Utworzono dnia 25.02.2022

Adresat programu:
osoba niepełnosprawna która:
–    posiada stopień niepełnosprawności,
–    jest w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
–    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
–    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie


W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
•    którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu


Dofinansowanie:
przy amputacji:
–    w zakresie ręki - 12.000 zł,
–    przedramienia - 26.000 zł,
–    ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 30.000 zł,
–    na poziomie podudzia - 18.000 zł,
–    na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 25.000 zł,
–    uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 30.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Możliwość otrzymania refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.


Wkład własny wnioskodawcy:
•    10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez;


Poziom jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
•    poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
•    poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;
 

Poziom jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
•    poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową;
•    poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów.

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny