Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Utworzono dnia 25.02.2022

Obszar B – Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych- należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osoby z niepełnosprawnością.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • dysfunkcja obu kończyn górnych

Dysfunkcja narządu wzroku – należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

 • gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,
 • osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,

- przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione powyżej są traktowane jak osoby niewidome.

Dysfunkcja obu kończyn górnych - należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).

Dofinansowanie:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie
  15.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł

Wkład własny wnioskodawcy:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny