Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Utworzono dnia 25.02.2022

Obszar A – Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu - należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane fabrycznie lub dodatkowo w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia (a także technologie i oprogramowanie), które umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcja narządu słuchu

Dysfunkcja narządu słuchu - należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

Dofinansowanie:

  • do 4.000 zł

Wkład własny wnioskodawcy:

  • 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny