Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Utworzono dnia 25.02.2022

Obszar A – Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy z adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu - należy przez to rozumieć dokument wydany przez odpowiednie organy państwowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM; warunkiem uzyskania prawa jazdy jest w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami m.in. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem określonej kategorii.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • wiek aktywności zawodowej
  • dysfunkcja narządu ruchu

Dofinansowanie lub refundacja:

  • do 4.800 zł, w tym:

- dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł

- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł

- dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł

- dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Koszty kursu i egzaminów to koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

Wkład własny wnioskodawcy:

  • 25% ceny brutto zakupu/usługi

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny