Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Utworzono dnia 25.02.2022

Obszar A – Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu - należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcja narządu ruchu

Dofinansowanie:

  • do 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 6.000 zł,

Wkład własny wnioskodawcy:

  • 15% ceny brutto zakupu/usługi

 

Poprzez dysfunkcję narządu ruchu należy rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny