Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny samorząd 2022

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka


MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Zegar

Imieniny