Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2023

Utworzono dnia 27.04.2023

            W związku z licznymi pytaniami o reguły rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w turnusie rehabilitacyjnym w 2023 roku, przedstawiamy zasady określone w uchwale nr 622/PCPR/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 marca 2023 r.:

„1. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie brane są pod uwagę potrzeby wnioskodawcy w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, będących podstawą rehabilitacji społecznej.

2. Wniosek złożony w formie elektronicznej jest procedowany w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanym ze środków PFRON. 

3. Dofinansowaniem zostaną objęte:

      1) w pierwszej kolejności osoby wymienione w lit. a-c, które w okresie od 1 stycznia br. do 28 lutego br. złożyły kompletny wniosek:

          a) osoby z niepełnosprawnością do 16 roku życia,

     b) osoby do 18 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym,

          c) osoby, które ukończyły 80-ty rok życia i legitymują się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeniem     równoważnym,

       2) następnie osoby legitymujące się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, według kolejności złożenia kompletnego wniosku.

4. Dorosłe osoby niepełnosprawne, które uczestniczyły w turnusie rehabilitacyjnym w 2022 roku nie otrzymują dofinansowania w 2023 roku, z uwagi na niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb (w tym osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. c).

5. Osoby legitymujące się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym nie otrzymują w roku 2023 dofinansowania z uwagi na niedobór środków PFRON.

6. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków PFRON przechodzą na listę rezerwową, zgodnie z kolejnością wpływu kompletnego wniosku.

7. Wnioski złożone od 1 stycznia br. do 28 lutego br. rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.”.

 

Link do uchwały: https://bip.powiatnowotomyski.pl/akty/116/446/Uchwala_Zarzadu_Powiatu_Nowotomyskiego_nr_622_2FPCPR_2F2023

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 59

W poprzednim tygodniu: 255

W tym miesiącu: 965

W poprzednim miesiącu: 1075

Wszystkich: 48550