Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Spotkanie dot. „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 oraz „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Utworzono dnia 19.04.2023

 

INFORMACJA   

 

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje o możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach projektów.:  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2023. W związku z powyższym zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji opiekuna wytchnieniowego i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na spotkanie informacyjne w dniu 4 maja 2023 r. o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Sportu Os. Północ 37, 64-300 Nowy Tomyśl.  Za ww. pracę będzie przysługiwało wynagrodzenie w ramach podpisanej umowy zlecenie.

Chętne osoby muszą spełnić poniższe kwalifikacje zgodnie z wytycznymi programu:

 

Opieka wytchnieniowa:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej  w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, lub

2) osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne udokumentowane doświadczenie pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zleca udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub

  1. osoby posiadające co najmniej 6 - miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zleca udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

  1. zaświadczenie o niekaralności;
  2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
  3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Świadczenie usług „Opieki wytchnieniowej” odbywać się będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – 85 godzin wykorzystanych do 31 grudnia 2023 r.

Świadczenie usług „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" może być realizowane w wymiarze zależnym od posiadanego stopnia niepełnosprawności do 31 grudnia 2023 r., przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

Jednocześnie informujemy, że ww. programy realizowane są w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pn.:  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2023 i  finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 61 44 26 776.

 

 

Sprawę prowadzi:

Kierownik Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej

Karolina Grynia

tel. 61 44 26 776

 

 

Starszy pracownik socjalny

Magdalena Werner

tel.61 44 26 776

 

 


Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 307

W tym miesiącu: 941

W poprzednim miesiącu: 1152

Wszystkich: 60476