Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „My też możemy pomóc IV” na finiszu!

Utworzono dnia 27.12.2022

 

 

 

 

W 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, otrzymało w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dotację na realizację projektu „My też możemy pomóc IV”. Priorytetem realizacji projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

            W ramach działań projektowych przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię medialną (w prasie, radiu, telewizji kablowej, Internecie oraz w postaci informatorów i filmów edukacyjnych), której głównym celem było zwiększenie świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie.  W ramach kampanii przygotowano m.in. cykl informacji edukacyjnych „Specjaliści rodzicom” zrealizowany w formie nagranych filmików, w których specjaliści  psycholog, pedagog, ratownik medyczny i przedstawiciele policji poszerzali wiedzę ww. zakresie.

            Poza tym w ramach projektu zorganizowano warsztaty dla społeczności lokalnej, których zakres tematyczny dot. zjawiska przemocy, jego przyczyn i skutków oraz możliwości jej przeciwdziałania. Na spotkaniach poruszana była także kwestia prawidłowych wzorców wychowawczych i rodzinnych, czyli wychowania dzieci bez przemocy. Zajęcia przeprowadziło trzech specjalistów (psycholog, prawnik, i pracownik socjalny). Warsztaty zrealizowano w gminach: Opalenica, Nowy Tomyśl i Zbąszyń.

            Nad to dzięki uzyskanej dotacji zrealizowano rajd nordic walking połączony z pogadanką psychologa. W rajdzie uczestniczyli mieszkańcy powiatu. Celem działania było promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego z całą rodziną, propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i wychowanie dzieci bez stosowania przemocy.

 

            Partnerami projektu byli: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu, wszystkie ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Nowotomyskiego oraz Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu. Partnerom serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań.

           

            Całość projektu to koszt 23 181 zł. Wysokość dotacji wyniosła 16 020 zł. Pozostałą część zadania sfinansował powiat nowotomyski.

 

 

Projekt pt. „My też możemy pomóc IV” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 168

W poprzednim tygodniu: 301

W tym miesiącu: 338

W poprzednim miesiącu: 1966

Wszystkich: 44304