Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Aktywizacja Szansą na Nowy Start”

Utworzono dnia 15.12.2022

 

Fundacja AKME w partnerstwie z Gminą Obrzycko/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku w związku z realizacją projektu „Aktywizacja Szansą na Nowy Start” RPWP.07.01.02-30-0139/22 zaprasza osoby z grup docelowych wymienionych poniżej do działań aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu.

 

Grupa docelowa:

110 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie wielkopolskim, z których:

 • 20 to osoby z niepełnosprawnościami w tym 11 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • 55 to osoby doświadczające wykluczenia społecznego,
 • 17 to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • 22 to osoby doświadczające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Oferowane wsparcie:

 • dla wszystkich: indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, pracownik socjalny, warsztaty wyrównujące deficyty w zakresie kompetencji społecznych,
 • dla 40 osób: warsztaty i treningi podnoszące umiejętności społeczne, w tym:

- dla 20 osób: indywidualny trening higieny,

- dla 36 osób: indywidualny i grupowy trening finansowy, trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych,

 • dla 22 osób + ok. 30 osób  z otoczenia: indywidualne spotkania z asystentem rodziny,
 • dla 88 osób: indywidualne spotkania z prawnikiem,  indywidualne spotkania z psychologiem,
 • dla 94 osób: szkolenia zawodowe wraz z stypendium za udział w kursie,
 • dla 90 osób: 3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1489,00 zł),
 • dla 98 osób: grupowe poradnictwo zawodowe, indywidulne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt:

nr tel.: 601 971 090

biuro@fundacja-akme.pl

Więcej informacji: www.fundacja-akme.pl

 

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 170

W poprzednim tygodniu: 301

W tym miesiącu: 340

W poprzednim miesiącu: 1966

Wszystkich: 44306