Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Podziel się domem

Utworzono dnia 10.01.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:
1. Omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
2. Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
3. Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Zgodnie z polskim prawem rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Muszą przy tym spełniać następujące warunki:
1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. nie były nigdy pozbawione władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie była im ograniczona ani nie jest zawieszona);
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniami o stanie wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnieni funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
    – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
    – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
    – wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9. (w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej) co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 686
pcpr@powiatnowotomyski.pl
www.pcprnt.pl

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 270

W poprzednim tygodniu: 272

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 1238

Wszystkich: 54858