Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Utworzono dnia 07.11.2023

 

Informujemy, że Powiat Nowotomyski planuje realizację resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.  
 
Dzięki wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Planowana forma realizacji Programu to świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 
a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania i wspólnego gospodarowania członka rodziny lub opiekuna z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. 
Powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2024” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Więcej informacji nt. Programu można uzyskać pod adresem:
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o dostarczenie karty zgłoszenia wraz z informacjami dodatkowymi do Karty (załączniki) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, do dnia 13 listopada br. do godz. 12:00 (data wpływu do PCPR).
 
Jednocześnie informujemy, iż tut. Centrum będzie realizowało wnioski osób z gmin powiatu nowotomyskiego, które to gminy nie przystąpią do realizacji Programu. W tej sprawie należy skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.
 
Załączniki: 
4. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 270

W poprzednim tygodniu: 272

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 1238

Wszystkich: 54858