Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie Starosty Nowotomyskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Nowym Tomyślu.

Utworzono dnia 11.06.2024

 

 
Zachęcamy do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Nowym Tomyślu przedstawicieli gmin powiatu nowotomyskiego, którzy z zaangażowaniem podejmą się realizacji zadań wskazanych w ustawie na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz realizacją praw tych osób.
 
Ogłoszenie  Starosty Nowotomyskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Nowym Tomyślu.
Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r., nr 62, poz. 560), Starosta Nowotomyski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Nowym Tomyślu.
 
1. Kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Nowym Tomyślu mogą zgłaszać działające na terenie Powiatu Nowotomyskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego – powiaty i gminy. 
 
2. Każdy z podmiotów wymienionych w punkcie 1 może zgłosić po jednym kandydacie.
 
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Nowym Tomyślu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
4. Zgłoszenie kandydata należy dostarczyć na formularzu zgłoszeniowym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, w terminie 21 dni od dnia opublikowania nin. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Nowym Tomyślu”.  
 
5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
 
6. Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 272

W poprzednim tygodniu: 315

W tym miesiącu: 861

W poprzednim miesiącu: 1123

Wszystkich: 62689