Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„Aktywizacja Szansą na Nowy Start"

Utworzono dnia 22.02.2023

Fundacja AKME w partnerstwie z Gminą Obrzycko/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku w związku z realizacją projektu „Aktywizacja Szansą na Nowy Start" RPWP.07.01.02-30-0139/22 zaprasza do zgłaszania się osób chętnych do udziału w projekcie i podjęcia   działań aktywizacji społeczno - zawodowej.

Projekt kierowany jest m.in. do:

-  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie wielkopolskim   

- osób z niepełnosprawnościami w tym 11 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym

- osób doświadczających wykluczenia społecznego;

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

- osób doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Oferowane wsparcie:

  •         dla wszystkich uczestników: indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, pracownik socjalny, warsztaty wyrównujące deficyty w zakresie kompetencji społecznych,
  •         warsztaty i treningi podnoszące umiejętności społeczne,
  •         indywidualne spotkania z asystentem rodziny,
  •         indywidualne spotkania z prawnikiem,  z psychologiem,
  •         szkolenia zawodowe wraz z stypendium za udział w kursie,
  •         3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1489,00 zł),
  •         grupowe poradnictwo zawodowe, indywidulne spotkania z pośrednikiem pracy.

Kontakt:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt:

601 971 090

biuro@fundacja-akme.pl

Więcej informacji: www.fundacja-akme.pl

Opr. K.G.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 275

W poprzednim tygodniu: 315

W tym miesiącu: 864

W poprzednim miesiącu: 1123

Wszystkich: 62692