Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Szczegóły informacji

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 24-08-2017
Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepełnosprawnych powołana została przez Starostę Nowotomyskiego dnia 18 maja 2016 roku na 4 letnią kadencję.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych:
  1. Emilia Jarczyńska- Przewodnicząca
  2. Maria Kostera-Kaniecka- Sekretarz
  3. Wanda Kosmala
  4. Zenon Matuszczak
  5. Henryk Mstowski                      

Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1. Inspirowanie przedsiewzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Ocena realizacji programów.
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30
64-300 Nowy Tomyśl
 
 
 
 
 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze