Rehabilitacja społeczna

Szczegóły informacji

Program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2018-2020

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 19-01-2018
Uchwałą Nr XXXVI/265/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. podjęty został "Program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej  społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2018-2020".

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze