Rehabilitacja społeczna

Szczegóły informacji

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym:
  • dorosłym - z aktualnym orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich lub ustalonym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieciom - z aktualną ustaloną niepełnosprawnością.
 Dokumenty:
  • wniosek,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
Wnioski wydawane i przyjmowane są na bieżąco.
 
Informujemy, że kolejność wpływu wniosku nie ma znaczenia w przyznaniu dofinansowania (szczegóły w zasadach dotyczących dofinansowania ze środków PFRON).
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z określonym stopniem niepełnosprawności lub grupą inwalidzką.
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponuje szeroką ofertą ośrodków rehabilitacyjnych z terenu całego kraju, uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
Osoba zainteresowana ma możliwość samodzielnego wyboru ośrodka oraz terminu wyjazdu na turnus.
 

 
 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze