Organizacje Pozarządowe

Szczegóły informacji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Siedziba:
64-330 Opalenica; Sielinko, ul. Opalenicka 4
 
Tel. kontaktowy:
(061) 44 73 700
 
Dyżury:
  • od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:30
 
 
Kto może zostać członkiem: osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu od lekkiego do głębokiego, rodzice osób niepełnosprawnych, opiekunowie.
Teren działania: Gmina Opalenica
Zakres działalności: działania na rzecz wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych intelektualnie; tworzenie warunków przestrzegania spraw człowieka wobec nich; otwarcie okna na świat dzieciom niepełnosprawnym; integracja w środowisku lokalnym.
 
Organizacja realizuje zadania z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Nr konta bankowego:
 
PKO O/Opalenica
88 1020 4144 0000 6802 0054 0583

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze