Organizacje Pozarządowe

Szczegóły informacji

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 4 w Kuślinie

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Siedziba:
64-316 Kuślin, ul. E. Sczanieckiej
 
Tel. kontaktowy:
(061) 44 73 121
 
Kto może zostać członkiem: każdy kto posiada uprawnienia emerytalno - rentowe lub stopień niepełnoprawności.
Teren działania: Gmina Kuślin
 
Organizacja realizuje zadania z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Nr konta bankowego:  
 
PKO O/Nowy Tomyśl
17 1020 4144 0000 6502 0003 4116

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze