Rehabilitacja społeczna

Szczegóły informacji

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym:
  • stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związana z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
Dokumenty:
  • wniosek
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o konieczności prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych z użyciem danego sprzętu,
  • faktura proforma,
  • inne.
Wnioski składać można przez cały rok
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i zawarciem umowy!!!
 
Osoby prawne i jednostki organizacyjne
  • wniosek wraz z załącznikami
 Wnioski należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania
 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych z PFRON i zawarciem umowy!!!
 

 

Menu pomocnicze

10:43:48
Środa, 23.05.2018