Organizacje Pozarządowe

Szczegóły informacji

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Siedziba:
64-310 Lwówek, al. E. Sczanieckiej 25
 
Tel. kontaktowy:
(061) 44 14 304 lub 44 14 321
 
Dyżury:
  • poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 – 12:00
 
 
Kto może zostać członkiem: osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu od lekkiego do głębokiego.
Teren działania: Gmina Lwówek oraz gminy ościenne.
Zakres działalności: integracja społeczne poprzez organizację imprez okolicznościowych, wyjazdów turystycznych, turnusów rehabilitacyjnych; poradnictwo; prowadzenie zajęć rozwijających osobowość, przystosowanie do życia w społeczeństwie, uczestnictwo w zespołach artystycznych.
 
Organizacja realizuje zadania z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Nr konta bankowego:
 
Bank Spółdzielczy O/Lwówek
68 9058 0000 0020 0206 0743 0001

Menu pomocnicze

10:52:51
Środa, 23.05.2018