Organizacje Pozarządowe

Szczegóły informacji

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009
Siedziba:
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 2
 
Tel. kontaktowy:
(061) 44 22 380
 
Dyżury:
  • każdą środę i piątek w godz. 10:00 – 13:00
 
 
Kto może zostać członkiem: każdy kto posiada uprawnienia emerytalno - rentowe lub stopień niepełnoprawności.
Teren działania: Powiat Nowotomyski
Zakres działalności: prezentowanie stanowiska i woli członków wobec władz państwowych w sprawach zaopatrzenia emerytalnego i innych przepisów wykonawczych dot. warunków bytowych społeczności emerytów; współdziałanie z organami administracji, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Organizowanie opieki i zagospodarowanie czasu wolnego ludziom samotnym i niepełnosprawnym. Wydawanie zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP.
 
Organizacja realizuje zadania z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Nr konta bankowego:
 
PKO O/Nowy Tomyśl
17 1020 4144 0000 6502 0003 4116

Menu pomocnicze

10:48:44
Środa, 23.05.2018